6. Protest Procedure

Artikel 6.1

Indien een paar zich niet kan verenigen met een uitslag, hetzij van een gespeeld spel of de uitslag van de competitie, welke op een speelavond is vast gesteld heeft dit paar het recht om een protest in te dienen. De voorwaarden waaronder dit zal gebeuren staan hieronder beschreven.

  1. a)   De vereniging kent een protestcomité zoals bedoeld in artikel 92 van de Spelregels NBB.
  2. b)   Het protestcomité zal ad hoc samengesteld worden en bestaat uit: de  wedstrijdleider, een niet betrokken arbiter en een, bij voorkeur,  aan te zoeken speler uit de lijn waar het protest plaats vind.
  3. c)   Protesten dienen uitsluitend schriftelijk ingediend te worden, de benodigde  formulieren liggen op de wedstrijdtafel. Betreffend formulier dient geheel ingevuld te worden.
  4. d)   Protesten worden zoveel mogelijk op de betreffende speelavond behandeld. De beslissing van het protest comité is bindend, in  tegenstelling tot het bepaalde in art 92 onder C zijn er verder geen