2. Inrichting Competitie


Artikel 2.1

De competitie wordt gespeeld volgens het principe van het zogenaamde “ladder competitie” principe.

Artikel 2.2

Alle wedstrijden verlopen zoveel mogelijk met inachtneming van de door de Nederlandse Bridge Bond vastgestelde regels.

Artikel 2.3

In een laddercompetitie wordt in principe gespeeld in groepen van 8 tot 12 paren; de A-lijn als hoogst geklasseerde en vervolgens de B-lijn en de C-lijn. De grootte van de lijnen wordt wekelijks door de Wedstrijdleider bepaald. De speellijnen worden evenredig verdeeld. Indien een zogenaamde “combi-tafel” noodzakelijk is, zal deze zal deze in de D-lijn worden gespeeld. Zie artikel 3.2.

Artikel 2.4

Bij aanvang van de competitie van een nieuw speelseizoen worden de speellijnen gevormd naar het einduitslag van de voorafgaande competitie.

Artikel 2.5

In een speelseizoen wordt op 29 avonden een laddercompetitie gespeeld in 3 lijnen. Op avonden dat door afwezigheid slechts 24 paren of minder aanwezig zijn, wordt in 2 lijnen gespeeld. De TC kan, in overleg met het bestuur, beslissen om het speelseizoen te verlengen of te verkorten.

Artikel 2.6

Om te voorkomen dat gedurende het speelseizoen al een te duidelijke eindrangschikking  zou kunnen ontstaan is het, om de competitie spannender te maken, noodzakelijk  het speelseizoen in speelrondes in te delen. De hieronder vermelde criteria zijn van toepassing:

  1. a)  Het speelseizoen wordt verdeeld in 2 competitierondes.
  2. b)  De TC is verantwoordelijk voor een evenredige verdeling van de competitie.
  3. c)  De eerste competitieronde eindigt op de speelavond voorafgaande aan de kerstdrive. De tweede competitieronde eindigt op de speelavond voorafgaande aan de einddrive.
  4. d)  Er is geen promotie en degradatie.
  5. e)  Elke nieuwe speelronde begint met de met de eindstand van de vorige speelronde.
  6. f)  Alle paren beginnen de nieuwe speelronde zonder verdiende punten.
  7. g)  Bij elke paar zullen de verdiende punten van de eerste competitieronde en de tweede competitieronde aan het einde van het seizoen bij elkaar worden opgeteld.

Artikel 2.7

Een paar wordt geacht aan een zitting van de competitie te hebben deelgenomen als één der partners op die zitting heeft gespeeld. Indien hiervan wordt afgeweken geldt het bepaalde in artikel 4.9.

Artikel 2.8

Er kan uitsluitend om punten worden gespeeld.

Artikel 2.9

De rangschikking in de laddercompetitie wordt bepaald door het resultaat dat op de speelavonden is behaald in de verschillende lijnen volgens het puntensysteem en niet op basis van het percentage uitslag. De paren worden op de volgende speelavond in de betreffende lijnen geplaatst naar aanleiding van de stand in de rangschikking van de laddercompetitie van de voorafgaande week.