5. Groene Trui en Slem Reglement

Groene trui reglement

Artikel 5.1

De groene trui is een prijs voor het meest constant presterende bridgekoppel uit de competitie. Alle bridgekoppels dingen mee naar deze prijs. De clubkampioen kan de groene trui niet winnen. 

  1. a)   Per speelavond zal per lijn een aantal punten worden toegekend aan de paren die op de 1evijf plaatsen zijn geëindigd. Nr. 1 krijgt 5 punten, nr. 2 krijgt 4 punten, nr. 3 krijgt 3 punten, nr. 4 krijgt 2 punten en nr. 5 krijgt 1 punt.
  2. b)   Bij gelijk eindigende paren krijgt elk paar de punten van de behaalde plaats. De punten van de volgende plaats vervallen.
  3. c)   Speelt een paar niet in de voor de competitie opgegeven samenstelling dan worden er geen punten toegekend.
  4. d)   Indien een paar met invaller spelende “in de punten scoort” dan vervallen die punten en worden die punten aan het volgende paar in die lijn toegekend.
  5. e)   Na de laatste speelavond van de competitie zal het paar met het hoogst behaalde aantal punten de winnaar zijn.
  6. f)    Indien bij het vorige punt sprake is van een gelijke stand zal de volgende berekening toegepast worden:

      –   behaald aantal punten delen door aantal speelavonden waarop punten zijn behaald, hoogste uitkomst is winnaar.

      –   indien ook dit geen verschil geeft is de winnaar degene met de meeste 1e plaatsen. (5 punten)

  1. g) Mocht dit als nog geen winnaar opleveren zal deze door middel van een loting onder verantwoordelijkheid van de Wedstrijdleider vast worden gesteld. De TC beslist op dat moment op welke wijze een objectieve loting in het openbaar zal plaats vinden.

Slem reglement

Artikel 5.2 

Een klassement van gespeelde slems (groot en klein) wordt bijgehouden en staat open voor alle competitiedeelnemers.

  1. a)  Punten voor dit klassement kunnen alleen behaald worden door koppels die een slem spelen in hun oorspronkelijke samenstelling.
  2. b)  Winnaar is het koppel met de meest behaalde punten. Bij gelijke stand geldt het aantal behaalde trekpunten. (Trekpunten = toegekende score voor een behaald contract)
  3. c)  De volgende scoretabel wordt toegepast:
–   geboden en gemaakte klein slem in kleur                                    2 punten
–   geboden en gemaakte klein slem in Sans Atout                     3 punten
–   geboden en gemaakt groot slem in kleur                                     5 punten
–   geboden en gemaakt groot slem in Sans Atout                               6 punten
–   geboden en niet gemaakt klein slem in kleur                           – 1 punt
–   geboden en niet gemaakt klein slem in Sans Atout                   – 2 punten
–   geboden en niet gemaakt groot slem in kleur                           – 2 punten
–   geboden en niet gemaakt groot slem in Sans Atout                 – 3 punten