1. Algemene Bepalingen

Artikel 1.1

De Technische Commissie (TC) bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Deze leden worden in de Algemene Leden Vergadering voorgedragen en benoemd. De voorzitter van de TC is conform de Statuten lid van het Bestuur van de Vereniging. Een van de TC leden zal als Wedstrijdleider fungeren.

Artikel 1.2

De taken van de TC zijn de volgende:

  1. a)  Het werk van de wedstrijdleider (WL) steunen.
  2. b)  Het opstellen van het wedstrijdprogramma aan het begin van het nieuwe speeljaar. Na overleg en goedkeuring van het Bestuur wordt dit programma in de ALV voorgelegd ter goedkeuring.
  3. c)  Het maken van de indeling in lijnen op basis van de “ladderplaats”.
  4. d)  Al dan niet gevraagd advies uitbrengen aan het Bestuur over zaken welke met de competitie of bijzondere wedstrijden te maken hebben.
  5. e)  Tenminste een lid van de TC zal een gekwalificeerde arbiter zijn volgens de normen van de Nederlandse Bridgebond (NBB).

Artikel 1.3

Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Bridgebond (NBB). Adviezen van de TC mogen nimmer ingaan tegen de bepalingen van deze reglementen. In onvoorziene omstandigheden beslist de TC.

Artikel 1.4

De eindverantwoordelijkheid van alle handelingen van de TC en de WL, die geen betrekking hebben op de spelregels of inrichting van de competitie/bijzondere drives, ligt bij het Bestuur.

Artikel 1.5

Aan de competitie mogen alleen betalende leden van de vereniging deelnemen.

Artikel 1.6

Het seizoen start in de maand september en eindigt in principe in de maand april het volgende jaar. Per jaar kan de einddatum wijzigen. De aanvangstijd van de speelavond is gesteld op 19.30 uur, deelnemers worden geacht aanwezig te zijn om 19.20 uur.

Artikel 1.7

Het is toegestaan om met drie (3) personen als “ paar” deel te nemen aan de competitie. Dit driemanschap dient wel voor de competitie als zodanig aangemeld te worden bij de WL. Uiteraard dienen de leden van dit driemanschap allen betalend lid van de vereniging te zijn.