Informatie over de contributie

De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt € 50,-.

Het rekeningnummer kunt U bij onze penningmeester opvragen.