Informatie over de contributie

De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt € 30,- voor de leden die ook seizoen 2021-2022 lid waren. Voor nieuwe leden is de contributie € 50,-.

Het rekeningnummer kunt U bij onze penningmeester opvragen.