7. Afwijking Reglement

Artikel 7.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of als naar het oordeel van de Wedstrijdleider toepassing van het Reglement tot ongewenste situaties zou leiden kan de Wedstrijdleider, na overleg met de TC, van dit Reglement afwijken.