Alpe D'Huzes

Op de laatste speelavond/einddrive hebben de leden op een mooie manier gehoor gegeven aan het verzoek iets bij te dragen aan Alpe D'Huzes. Theo Peters zal op 4 juni de uitdaging aangaan en de berg op fietsen voor het goede doel: onderzoek naar kanker.
De sponsoractie leverde het bedrag van €85.40 op. Dank daarvoor. Het bedrag is inmiddels gestort via de site http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/theopeters/theo-peters/
Het stortingsbewijs kunt u hier raadplegen.

Dank voor de bijdrage en uiteraard kan er nog steeds gedoneerd worden.
Groet,  Theo.