Contributie informatie

De contributie voor het seizoen 2018-2019 is € 45,-

Het rekeningnummer kunt u bij de penningmeester opvragen.