Contributie informatie

De contributie voor het seizoen 2017-2018 is € 45,-

Het rekeningnummer kunt u bij de penningmeester opvragen.